De kracht van het behouden van vrede

Beste leerkracht,

De Vereniging van Partners in het Evangelie (USPG) van de Anglicaanse Kerk organiseert een wedstrijd voor het zesde jaar in alle basisscholen in Ieper en omgeving. De wedstrijd wil de leerlingen bewust maken van oorlog en hoe oorlog het leven van families, kinderen en mensen kan beïnvloeden.

De leerlingen moeten een gebed of een gedicht voor vrede schrijven naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het ‘vredesverdrag van Versailles’. Er wordt een prijs voor het beste gedicht en beste gebed uitgeloofd. Het is een unieke aangelegenheid om met de leerlingen iets prachtigs ervan te maken en om zich te laten uit te drukken over oorlog en vrede in woorden.

Het leerpakket hiervoor is bedoeld de leerlingen toe te laten om zorgvuldig te leren en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. De werkbladen kunnen afzonderlijk ingevuld worden, of gecombineerd worden met andere(n) om een montage van een visueel te vormen. Dit helpt de leerlingen om de emoties van (zelf)bewuste vorming te ontdekken – in vrede leven in contrast met empathie en begrip tonend voor de gruwel en onzekerheid die oorlog en conflicten met zich meebrengen.

Vrede kan ontstaan op andere manieren dan onze verschillen gewoon ‘op te lossen’ door conflicten en fysieke onenigheden. Dit gegeven zet de leerlingen aan tot het ontwikkelen van bewustzijn en begrip voor de Verenigde Naties, voor het systeem en de globale onderwerpen waar de VN mee bezig is. In tegenstelling hiermee zullen de leerlingen lezen over het behoud van vrede door burgers, met andere woorden gewone mensen die voor de wapens staan, te vermijden dat ze nog meer mensen doden.

De onderwerpen die gecombineerd kunnen worden bij dit leerproces zijn de volgende: sociale studies, globaal burgerschap, religieuze en morele educatie, aardrijkskunde, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg en economie.

De leerdoelen zijn:

Enige definities van vrede ontdekken.

Onderzoeken en (h)erkennen van vrede-eigenschappen, -acties en symbolen van activisten voor de vrede.

Het introduceren van manieren om vrede te omarmen in de klasomgeving en in de wereld rondom.

Gebed/gedicht voor vrede: een wedstrijd

Het gebed/gedicht voor vrede –een initiatief georganiseerd door de Vereniging van partners in het evangelie (USPG) en de Anglicaanse Kerk in België. In 2018 was er de honderdste herdenking van het einde van de Grote Oorlog (1914-18). De oorlog die alle oorlogen had moeten beëindigen. Ongelukkig genoeg beïnvloeden diverse oorlogen en conflicten nog steeds mensen overal ter wereld. Duizenden mensen worden telkens gedood, verwond, geschaad, of sociaal uitgeschakeld. Mensenrechten worden nog steeds geschonden: het recht op eten, beschutting, water, minimale hygiëne, onderwijs, vrijheid van meningsuiting, en leven in vrede zonder angst.

USPG spreekt, ondersteunt en werkt met plaatselijke gemeenschappen overal ter wereld om gezondheidszorg te verbeteren, plaatst kinderen weer op school, klaagt discriminatie aan, onderwijst leiders, geeft vrouwen stemrecht, en nog veel meer overal ter wereld. Het is een welzijnsorganisatie die in 1701 voor het Verenigd Koninkrijk opgericht werd, en het is nu nog steeds groeiend over de gehele wereld.

Het Vredesverdrag van Versailles dat 100 jaar geleden werd gesloten is aldus een ideaal moment om de jonge geesten van vandaag te onderwijzen over hoe oorlog en conflict niet alleen de wereld maar ook plaatselijke gemeenschappen beïnvloeden. Het laat jonge geesten toe te ontdekken of ‘dit mij nooit zal kunnen overkomen’ en of ‘het wel zou kunnen als gevolg van situaties buiten controle’. Een beweging van mensen die vluchten voor oorlog, honger, conflicten is er één zoekend naar een beter leven dat veilig en vredevol is.

Gebed/gedicht voor vrede mag niet beschouwd worden als een wedstrijd van religieuze aard. Zelfs als het georganiseerd wordt door een religieuze instelling blijft de inhoud van het initiatief zelf met diverse andere vakken verbonden, en die kan dus niet uitsluitend met godsdienst verbonden worden. Als de leerkracht dit toch wil doen is het zijn/haar eigen keuze, en dan moet het de titel ‘Een gebed voor vrede’ krijgen. In ieder ander geval gebruik gewoon de titel ‘Een gedicht voor vrede’.

De einddatum voor de inzending is 14 juni 2019

Stuur alle gegevens naar: peacekeepingtour@gmail.com of naar: Saint Georges Memorial Church, Elverdingestraat 1, 8900 Ieper

Wedstrijdreglement en toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden:

Niveau: alleen ingeschreven leerlingen van een zesde leerjaar zijn toegelaten.

Wettelijke deelnemingsvereisten: geen enkel leerling mag uitsloten worden van het Gebed/gedicht voor vrede-initiatief vanwege ras, kleur, religie, seksuele geaardheid en afkomst.

Prijsvereiste: er is een prijs voor het beste gebed voor vrede en het beste gedicht voor vrede.

De school neemt niet deel: leerlingen die niet in de gelegenheid zijn deel te nemen met een plaatselijke school contacteren eerst de coördinator om andere mogelijkheden te bespreken.

Beoordeling: dat zal gebeuren door juryleden die geheim blijven. Het zal bestaan uit leerkrachten, kerkleden, burgers van Ieper en leden van het Royal British Legion.

Plagiaat: het ingediend gebed of gedicht moet een eigen werk van de leerling zijn en mag niet gekopieerd geweest zijn uit reeds gepubliceerde werken van andere personen. In dit geval zal de leerling altijd gediskwalificeerd worden.

Gebed/gedicht voor vrede-coördinator: Marie De Coster

peacekeepingtour@gmail.com

Tel 051 69 09 94

GSM 0470 85 20 37

Lesactiviteit

Zoek een paar foto’s die vredevolle en niet-vredevolle situaties uitbeelden b.v. tot gebed roepende of gewoon zeer agressieve mensen, een grote vrede-rally of een betoging met politie. De beelden moeten met zorg gekozen worden.

Laat de foto’s aan de leerlingen zien en vraag of vraag om 1-3 woorden te schrijven die volgens hen telkens de foto beschrijven. Vraag hen of ze met hun buur willen praten over hoe ze zich voelen bij elke foto, en laat ze vervolgens hun ideeën met de klas delen.

Markeer voor de leerlingen de verschillende woorden die vredelievende versus niet-vredelievende situaties beschrijven en vraag dan: waarom denk je dat de conflictvolle situaties ontstaan zijn?

Leid het lesonderwerp en doelstellingen in.

Leeractiviteit

Vraag de leerlingen te kiezen welke definities van vrede zij het meest toepasselijk vinden of waarmee ze zich identificeren:

 • Vrij zijn van problemen of zorgen
 • Een gevoel van mentale of emotionele kalmte
 • Een periode zonder oorlog of het einde ervan

Laat de leerlingen toe in stilte na te denken gedurende enkele minuten alvorens hen naar hun antwoorden te vragen. Schrijf enkele sleutelwoorden -n.a.v. de antwoorden- op het bord.

Wat is vrede?

Vrede ontstaat wanneer mensen in staat zijn hun conflicten zonder geweld op te lossen, en samen kunnen werken om het kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Vrede ontstaat wanneer:

 1. Iedereen veilig kan leven zonder vrees voor geweld en toegelaten worden in de rechtspraak of de praktijk ervan.
 2. Iedereen is gelijk voor de wet; wanneer het rechtssysteem vertrouwd kan worden en wanneer eerlijke en doeltreffende wetten de mensenrechten beschermen.
 1. Iedereen kan deelnemen in het maken van politieke beslissing en dat de regering rekening houdt met het volk.
 1. Iedereen een eerlijke en gelijke toegang krijgt tot de minimale levensvoorzieningen zoals genoeg voedsel, schoon water, onderdak, onderwijs, gezondheidzorg en een leefbare omgeving.
 2. Iedereen heeft gelijke kansen i.v.m. werk en inkomen zonder onderscheid van geslacht, ras of andere aspecten m.b.t. identiteit.

International Alert

(https://www.international-alert.org/what-we-do/what-is-peace)

Lesactiviteit

De Verenigde Naties behouden de vrede

Deze les ontwikkelt het begrip dat de leerlingen hebben voor de VN die vrede over de wereld verzekert.

Hoe werkt de VN aan vrede en veiligheid?

Er zijn verschillende soorten uitdagingen wat betreft conflict en veiligheid die de VN ontmoet. Voorbeelden hiervan zijn oorlogen tussen landen, burgeroorlogen, terrorisme en de groei van nucleaire wapens. De VN heeft uiteenlopende manieren om elke uitdaging aan te gaan.

De VN werkt:

 • Door onenigheid te voorkomen met meditatie en resoluties i.v.m. meningsverschillen.
 • Door vredesakkoorden te bestendigen en door ‘vredebewakers’ aan te stellen.
 • Door het promoten van verzoening en het opbouwen van vrede.
 • Door de heropbouw van landen die door conflict verzwakt zijn.
 • Door het ondersteunen van rechtvaardigheid en verantwoording bij internationale tribunalen.
 • Door het creëren van internationale regels wat betreft het gedrag tijdens oorlogen, enige oorlogsmisdaden en het controleren van wapens.

Lesactiviteit

Kijk naar de volgende film over de VN en haar vredesbehoud:

https://www.youtube.com/watch?v=st12PMiFg4Y

Instructies

 • Wat leerde je van de film?
 • Welke bezoeken blijven je bij?
 • Wat was het interessant?

Visualisatie, brainstormen

Om vrede te hebben moet men zich de realiteit van gewelddadig conflict in het dagelijks leven te realiseren

Instructies

 • Plaats jezelf in je geboorteland, in je eigen huis, bij je familie
 • Beeld je in hoe een gewelddadigs conflict je eigen leven zou beïnvloeden

Gedichten door kinderen

Zaïre

Tranen

Een meisje van zeven,

heeft bijna geen leven.

Haar toekomst is leeg.

Ze woont in een kamp.

Haar wangen zijn nat.

Tranen zijn dat

Azariah

Bang in de nacht

Ik kan niet slapen,

ben bang in de nacht.

Iedere dag houdt iemand de wacht.

Ze staan te kijken, of er iemand van het leger komt.

Als die ons vinden, slaan ze ons blauw en bont.

Kirubel

Droom

Ik durf niet naar buiten

Daar worden Joden geslagen

Kunnen de Duitsers zich niet gedragen.

Ik droom over een feest

van geluk en vrede

Dan weet ik zelf,

dit hoort bij het mooie heden